БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Елгава
Валюта:
Вход

Datrems. Datoru remonts Jelgav

  • Фото: Datrems. Datoru remonts Jelgav

Datoru remonts Jelgav?.

Kvalitat?vs datoru remonts Jelgav?.
• Oper?t?jsist?mas instal?cija, p?rinstal?cija ( Windows no klienta diskiem, vai ar? jaud?ga Linux sist?ma ar ?oti pla?u rogrammat?ras paketi) ;
• P?r?j?s programmat?ras uzst?d??ana (no klienta diskiem vai ar? jaud? l?dzv?rt?gas bezmaksas alternat?vas) ;
• Datora att?r??ana no v?rusiem;
• Datu atjauno?ana;
• Stacion?r? datora t?r??ana no putek?iem;
• Portat?v? datora t?r??ana no putek?iem;
• Portat?v? datora baro?anas ligzdu mai?a;
• Portat?v? datora audio ligzdu mai?a;
• LCD un LED monitoru remonts;
• Portat?v? datora ekr?na mai?a;
• Pilna vai astevi??u datora komponen?u diagnostika;
• Datora komponen?u mai?a vai datora uzlabo?ana;
• Overclocking(Datora jaudas palielin??ana nemainot komponentes, der geimeru datoriem ar lab?m dzes??anas sist?m?m) ;
• Jaunu datoru komplekt??ana un uzst?d??ana.
• T? skait? ar? citi pakalpojumi, kurus, iesp?jams, esmu piemirsis pievienot ?im sarakstam: ) .
Garantija uz padar?to darbu.

SIA Datrems ar? sniedz savus pakalpojumus pie Jums uz vietas, m?j?s vai biroj?, vai ar? pied?v? iesp?ju pieg?d?t J?su datoru uz Datrems darbn?cu. Izbrauk?ana parasti maks? no 5Ls(Jelgav?) l?dz 10Ls(Jelgavas rajons utt. ) .

Поделиться:

← вернуться в Ремонт компьютеров и ноутбуков в Елгаве

Цена: 0 евро

Город: Елгава
Дата: Суббота, 30 Июнь 2012
Просмотров: 835 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Просмотренные объявления: